Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Această declaraţie de confidenţialitate reprezintă politica de confidenţialitate aplicabilă activităţilor online ale societăţii ANISOARA & CHIRITA SERV COM SRL. Prin întermediul acesteia explicăm tipurile de informaţii pe care le colectăm de la client şi modul în care utilizăm aceste informaţii. Activitatea desfăşurată în cadrul website-ul nostru respectă dispoziţiile Regulamentului General de Protecţie a Datelor (“GDPR” sau Regulamentul (EU) 2016/679), precum şi dispoziţiile legale naţionale în materie de protecţia datelor cu caracter personal.

Cine suntem noi şi cum ne puteţi contacta

Acest site web este deţinut şi gestionat de către ANISOARA & CHIRITA SERV COM SRL, cu sediul social în Bucureşti, str. Sighet, nr. 46-48, camera nr. 1, Sector 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/2532/1994, având CUI 5282964. Întrucât suntem întodeauna deschisi să aflăm opiniile dumneavoastră, precum şi să vă furnizam orice informaţii suplimentare de care aţi putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, vă încurajăm să ne contactaţi la adresa de email (se completează cu adresa de email a societaţii, destinată relaţiei cu clienţii), sau prin poştă ori curier la sediul nostru, menţionat mai sus.

            Principiile care stau la baza prelucrării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal

Politica de protejare a datelor în site-ul http://www.furfashion.ro se bazează pe următoarele principii:

 • prelucrarea datelor cu caracter personal se face într-o maniera legală, echitabilă şi transparentă;
 • datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • datele cu caracter personal colectate sunt exacte şi, în cazul în care este necesar, actualizate; Luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere;
 • datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate;
 • datele cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Ce sunt datele cu caracter personal

Date personale înseamnă orice informaţie care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă. Acestea includ toate tipurile de informaţii directe sau indirecte ce se referă la persoana vizată, cum ar fi: nume, data de naştere, adresă de email, numere de telefon, CNP, etc.

Datele pe care le colectăm

Colectăm informaţii despre dumneavoastră atunci când preluăm o comandă pe care o efectuaţi pe site-ul nostru. Datele le colectăm direct de la dumneavoastră astfel că aveţi responsabilitatea de a ne indica date corecte, care vă aparţin. În situaţia în care ne furnizaţi date incorecte, fictive sau care aparţin unei persoane care nu v-a mandatat să le folosiţi, sunteţi răspunzător pentru eventualele prejudicii cauzate.

În principal colectăm de la dumneavoastră datele necesare pentru a vă livra/presta bunurile/serviciile pe care le-aţi achizitionat prin intermediul site-ului nostru, cum ar fi: nume, adresa de livrare, număr de telefon, adresă de email, CNP, etc. În funcţie de metoda de plată pentru care optaţi pentru a achita contravaloarea serviciilor/bunurilor achiziţionate, pot fi colectate şi alte date, de exemplu datele cardului bancar.

De asemenea, putem să colectăm şi să prelucrăm ulterior anumite informaţii cu privire la comportamentul dumneavoastră în timpul vizitei pe site-ul nostru web, pentru a vă personaliza experienţa online şi a vă pune la dispoziţie oferte adaptate profilului dumneavoastră. Vă invităm să aflaţi mai multe detalii prin consultarea următoarelor secţiuni şi a Politicii de cookie existentă pe site.

Scopurile şi temeiul prelucrării

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. Pentru prestarea în beneficiul dumneavoastră a serviciilor oferite prin intermediul site-ului – art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR.

Acest scop general poate cuprinde, după caz, următoarele:

 1. Crearea şi administrarea contului în cadrul site-ului;
 2. Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea şi facturarea acestora;
 3. Soluţionarea anulării sau a problemelor de orice natură referitoare la o comanda, la bunurile sau serviciile achiziţionate;
 4. Returnarea produselor conform prevederilor legale;
 5. Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
 6. Încasarea contravalorii bunurilor/serviciilor livrate/prestate.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri este necesară pentru încheierea şi executarea unui contract existent între ANISOARA & CHIRITA SERV COM SRL SRL şi dumneavoastră. De asemenea, anumite prelucrari subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislaţia aplicabilă, inclusiv legislaţia fiscală şi contabilă. Refuzul de a furniza datelor personale necesare încheierii şi executării contractului pot duce la imposibilitatea achiziţionării bunurilor/serviciilor pe care le comercializăm.

 1. Pentru îmbunatăţirea serviciilor noastre – art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR.

Pentru a construi o relaţie durabilă între noi şi dumneavoastră trebuie să ne asigurăm că vă oferim cea mai placută experienţă de cumpărare online. Pentru a reusi acest lucru trebuie să colectăm şi să utilizăm anumite informaţii în legătură cu comportamentul dumneavoastră de Cumpărător. Mai multe detalii despre acest aspect le puteţi afla lecturând Politica de cookie existentă pe site.

Ne întemeiem aceste activităţi pe consinţământul dumneavoastră sau, dupa caz, pe interesul nostru legitim de a desfăsura activităţi comerciale, având întodeauna grijă ca drepturile şi libertăţile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate.

 1. Pentru marketing – art. 6 alin. (1) lit. a) sau f), după caz, din GDPR.

Dorim să vă ţinem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: email, SMS, etc.) conţinând informaţii generale şi tematice, informaţii cu privire la oferte şi promoţii, informaţii cu privire la produsele adaugate în secţiunea “shopping cart”/”coşul de cumpărături”, informaţii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-aţi achiziţionat sau aţi fost interesat să le achiziţionaţi, precum şi alte comunicări comerciale. Aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră.

În principal, prelucrarea datelor dumneavoastră în scop de marketing se realizează în baza consinţământului dumneavoastră prealabil. Vă puteţi retrage consinţămantul exprimat în acest sens prin formularea unei solicitari.

De asemenea, în anumite situaţii şi doar cu luarea tuturor măsurilor necesare pentru a nu vă afecta drepturile şi libertăţile fundamentale, ne putem baza activitaţile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova şi dezvolta activitatea economică. Şi în acest caz pe puteţi solicita oricând să încetăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing, solicitare căreia i se va da curs de îndată.

 1. Pentru apararea intereselor noastre legitime – art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR.

Pot exista situaţii în care vom fi nevoiţi să vă folosim sau să vă transmitem datele cu caracter personal pentru a ne proteja drepturile şi interesele legitime, cum ar fi:

 1. Măsuri de protecţie a site-ului web şi a utilizatorilor acestuia faţă de atacuri cibernetice;
 2. Măsuri de prevenire şi detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informaţii către autoritaţile publice competente;
 3. Măsuri de gestionarea a diverselor riscuri;
 4. Demersuri juridice necesare îndreptate împotriva dumneavoastră în situaţia în care nu vă executaţi obligaţiile asumate în cadrul unui contract încheiat cu societatea noastră.
 5. Pentru îndeplinirea unor obligaţii legale – art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR.

Vom prelucra şi transmite datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când dispoziţiile legale în vigoare stabilesc obligaţii în sarcina noastră ce presupun efectuarea acestor operaţiuni.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate, în principal, pe perioada necesară încheierii şi executării contractului cu societatea noastră cu privire la bunurile/serviciile achiziţionate de pe site.

Sub rezerva existenţei consinţământului dumneavoastră sau în baza interesului nostru legitim, putem păstra datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea prelucrării în scop de marketing sau pentru îmbunatăţirea serviciilor pentru o perioadă rezonabilă şi doar cu asigurarea corespunzatoare a securităţii datelor şi a respectării drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră legitime.

Puteţi solicita oricând ştergerea anumitor date cu caracter personal iar noi vom da curs de îndată cererii, cu excepţia situaţiei în care dispoziţiile legale imperative ne obligă să păstrăm datele dumneavoastră pentru îndeplinirea unor obligaţii.

Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal

Putem transmite sau oferi acces, dupa caz, a datelor dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 • societăţilor din cadrul grup noastru de societăţi;
 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • furnizorilor de servicii de marketing/telemarketing;
 • furnizorilor de servicii de cercetare de piaţă;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • autorităţilor publice în situaţia în care ne revine o obligaţie legală în acest sens.

De asemenea, pentru apărarea drepturilor şi intereselor noastre legitime putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal avocaţilor nostri, instanţelor de judecată, executorilor judecătoreşti, organelor de cercetare şi urmărire penală, etc.

Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal oferit altor terţe persoane juridice se realizează doar în conformitate cu prevederile legale privind protecţia datelor şi confidentialitatea informaţiilor şi pe baza asumării de către aceştia a respectării drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră fundamentale, astfel cum acestea sunt prevăzute de dispoziţiile legale.

            Cum protejăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Ne angajăm sa asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate. Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica şi menţine măsuri tehnice corespunzătoare pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterarea, divulgarea sau acces neautorizat, în special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o reţea atât cât şi împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală.  În plus, instruim angajaţii noştri cu privire la importanţa şi mentinerea confidenţialităţii şi securităţii datelor dumneavoastră.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe persoane neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilităţi ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

În cazul unei brese de securitate, care poate fi reprezentată de un accident, o pierdere de date sau un acces neautorizat ANISOARA & CHIRITA SERV COM SRL va informa autorităţile reprezentate în România de A.N.S.P.D.C.P. (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) în maxim 72 de ore de la descoperirea bresei de securitate şi vom lua de îndată toate măsurile necesare pentru remedierea acesteia. De asemenea, dacă este posibil, vom informa şi persoana vizată.

Ce drepturi aveţi

Regulamentul general privind protecţia datelor şi legislaţia naţională în domeniu reglementează o serie de drepturi în legătură cu datele dumneavoastra cu caracter personal. Puteţi solicita accesul la datele dumneavoastră, corectarea oricăror greşeli din evidenţele noastre şi vă puteţi opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 1. Dreptul de acces

Aveţi dreptul de a obţine din partea noastra o confirmare că se prelucrează sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, aveţi dreptul de a solicita informaţii cu privire la scopurile prelucrării, categoria de date prelucrate, destinatarii şi categoriile de destinatari cărora le sunt divulgate datele, perioada pentru care sunt stocate datele, atunci când se poate face o astfel de apreciere, existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profilui, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate unei astfel de prelucrări.

De asemenea, în situaţia în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate către o terţă ţară sau organizaţie internaţională aveţi dreptul de a solicita informaţii cu privire la garanţiile adecvate referitoare la transfer.

Puteţi solicita o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Dacă furnizarea unor astfel de copii presupunse efectuarea unor cheltuieli administrative, puteţi fi obligată la suportarea acestora.

 1. Dreptul la rectificare

Aveţi dreptul de a obţine de la ANISOARA & CHIRITA SERV COM SRL rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt inexacte. Aveţi dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

 1. Dreptul la ştergerea datelor

Aveţi dreptul de a obţine din partea noastră stergerea datelor cu caracter personal care vă privesc. Nu puteţi solicita ştergerea datelor cu caracter personal în situaţia în care prelucrarea este necesară:

 • pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;
 • pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică societăţii noastre;
 • din motive de interes public în domeniul sănătăţii;
 • în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 • pentru constatarea, executarea sau apărarea unui drept în instanţă.
 1. Dreptul la restricţionarea prelucrării

Aveţi dreptul de a obţine din partea noastră restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre următoarele cazuri:

 • contestaţi exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegala şi nu doriţi stergerea datelor;
 • societatea noastră nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar dumneavoastră le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
 • v-aţi opus prelucrării în conformitate cu art. 21 din GDPR. În acest caz restricţionarea poate opera pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale noastre prevalează asupră drepturilor dumneavoastră.
 1. Dreptul la portabilitatea datelor

Aveţi dreptul de a ne solicita să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, sau puteţi solicita ca acesta să fie “portat” (transmis) direct către un alt operator de date, dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consinţământul dumneavoastră sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs. şi
 • prelucrarea se face prin mijloace automate.
 1. Dreptul la opoziţie

În orice moment, aveţi dreptul de a vă opune, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi, prelucrării datelor dumneavoastră în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care consideraţi că drepturile şi libertaţile dumneavoastră fundamentale prevalează faţă de acest interes.

De asemenea, aveţi dreptul de a vă opune oricând prelucrării datelor dumneavoastră în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

 1. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate

Aveţi dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează într-un mod similar într-o anumită măsură.

Acest drept nu poate fi exercitat dacă:

 • decizia este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră şi societatea noastră;
 • decizia este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica societăţii noastre şi care prevede, de asemenea, măsuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor dumneavoastră legitime;
 • decizia are la baza consinţământul dumneavoastră.
 1. Dreptul de a formula plangere la autoritatea de supraveghere

Aveţi dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere cu privire la modalitatea în care societatea noastră vă prelucrează datele cu caracter personal.

În Romania autoritatea de supraveghere în domeniu este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Aceasta poate fi contactată la sediul din Bucureşti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, prin email la adresa: anspdcp@dataprotection.ro; prin telefon la numerele: +40 318.059.211, +40 318.059.212 sau prin fax la nr. +40 318.059.602.

De asemenea, aveţi dreptul de a ne adresa o plângere legată de procesarea datelor dumneavostră cu caracter personal. Toate întrebările şi plângerile vor fi prelucrate în timp util şi în concordanţă cu procedurile interne.

Confidentialitatea datelor minorilor

Nu colectăm cu buna ştiinţă date cu caracter personal de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă un părinte sau un tutore are cunoştinţă că copiii săi ne-au furnizat datele lor cu caracter personal, acesta ar trebui să ne informeze imediat. În cazul în care descoperim ca o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani ne-a furnizat date cu caracter personal, vom distruge aceste informaţii imediat, cu excepţia cazului în care deţinătorul autorităţii părinteşti ne da consinţământul explicit pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

Modificări ale politicii de confidentialitate

Aceasta politică poate fi actualizată perioadic ca urmare a modificării legislaţiei relevante precum şi pentru îmbunatăţirea măsurilor necesare pentru protejarea datelor cu caracter personal ale clienţilor noştri. Astfel, vă recomandăm să verificaţi periodic această pagină pentru a fi informaţi despre ultimile noutăţi cu privire la practicile noastre de confidenţialitate.